A2 ગીર ગાય નું દૂધ જેમ કે આપ સૌ જાણો જ છો, હાલમાં કોરોના અંતર્ગત ઘરની બહાર વસ્ત…

1535


A2 ગીર ગાય નું દૂધ *જેમ કે આપ સૌ જાણો જ છો, હાલમાં કોરોના અંતર્ગત ઘરની બહાર વસ્તુઓ લેવા જવું કેટલું ખતરનાક નીવડી શકે છે, આવી પરીસ્થીતી માં પણ અમારી દુધ ની ડિલિવરી આપના ઘર સુધી ચાલુ રહેશે.* અમારી ગીર અમૃત ગૌશાળા ની ગીર ગાય નું ચોંખું (A2) દૂધ રંગીલા રાજકોટ ના આંગણે રોજ સવારે ઘર બેઠા મળશે. 🐄🐄🐄 ગીર અમૃત ગૌશાળા મા અમારી ગાયો ને પ્રકૃતિમય વાતાવરણ માં રાખવા મા આવે છે. 🌻

અમારી ગાયો ને ઓર્ગેનિક ચારો ખવડાવવા મા આવે છે.🌾 ગૌશાળા થી તાજુ દૂધ રંગીલા રાજકોટ મા રોજ સવારે પહોંચાડવા મા આવે છે. 🚚

તો આજે જ આપનું બુકીંગ કરવો અમો આપના ઘર સુધી ગીર ગાય નું શુદ્ધ અને સાત્વીક દૂધ પહોંચાડીશું. ®️ Whatsapp – http://bit.ly/39zTfgM

Call – 92656 37382 | 84693 78050

Source : our_rajkot