સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોશીએશનનાં પ્રમુખપદે જયદેવ શાહ, ઉપપ્રમુખ પદે દિપક લાખાણી ,સેક…

1407
સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોશીએશનનાં પ્રમુખપદે જયદેવ શાહ, ઉપપ્રમુખ પદે દિપક લાખાણી ,સેક...


સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોશીએશનનાં પ્રમુખપદે જયદેવ શાહ, ઉપપ્રમુખ પદે દિપક લાખાણી ,સેક્રેટરી પદે હિમાંશુ શાહ અને જોઈન્ટ સેક્રેટરી તરીકે કરણ શાહ ની વરણી..
#saurashtracricketassociation
#rajkot #bcci #cricket #ourrajkotSource : our_rajkot