રોબિનહુડ આર્મી રાજકોટ દ્વારા પ્રકૃતિ વંદનાનો અવિરત કાર્યક્રમ ચાલુ કરેલ છે. જે …

1633

રોબિનહુડ આર્મી રાજકોટ દ્વારા પ્રકૃતિ વંદનાનો અવિરત કાર્યક્રમ ચાલુ કરેલ છે.

જે અંતર્ગત રોબિનહુડ આર્મીના સભ્યો છેલ્લા ૨ મહિનાથી દર રવિવારે સવારે રાજકોટના ડેમ સાઈટની સફાઈ કરી રહ્યા છે.

આ રવિવારે ફરી આજી ડેમ એ ફરી 17 બીન બેગ ભરી પ્લાસ્ટિક નો કચરો એકત્રિત કરી યોગ્ય જગ્યાએ નિકાલ કર્યો હતો. જેનુ અંદાજિત…

More

Image may contain: one or more people, people standing and outdoorImage may contain: one or more people, people standing, ocean, outdoor, nature and waterImage may contain: 1 person, standing, ocean, outdoor, nature and water, text that says "CSAL R Shot oy Deven MV 48MP AI QUAD CAMERA"


Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot