*રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય* આવતીકાલથી થશે અમલ હવે લગ્નમાં 100ને બદલે 200 લ…

1878


*રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય*

આવતીકાલથી થશે અમલ

હવે લગ્નમાં 100ને બદલે 200 લોકોને છૂટ.

આપણા રંગીલા રાજકોટ ની રસપ્રદ માહિતીઓ, પોઝિટિવ અને મોટિવેશનલ સ્ટોરીઝ, ન્યુઝ માટે ફોલો કરો રંગ છે રાજકોટ…..

Facebook – Fb.com/rangchherajkot
Insta- Instagram.com/rangchhe_rajkot…

MoreSource : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot