રાજકોટ :- સૌરાષ્ટ્રથી મુંબઈ આવતા જતા લોકો માટે સારા સમાચાર. 10 સપ્ટેમ્બરથી રાજક…

1392


રાજકોટ :- સૌરાષ્ટ્રથી મુંબઈ આવતા જતા લોકો માટે સારા સમાચાર.
10 સપ્ટેમ્બરથી રાજકોટ-મુંબઈ વચ્ચે સ્પાઇસ જેટની 2 ફલાઇટ દિવસમાં ઉડાન ભરશે..
.
#aairajkot #rajkotairport #spicejet #rajkot #mumbai #ourrajkot #saurahstraSource : our_rajkot