રાજકોટ શહેરમાં ગુરુવારથી એટલે કે 14મે થી કન્ટેનમેન્ટ સિવાયના વિસ્તારમાં ઉધોગો શર…

1513


રાજકોટ શહેરમાં ગુરુવારથી એટલે કે 14મે થી કન્ટેનમેન્ટ સિવાયના વિસ્તારમાં ઉધોગો શરૂ થઇ શકશે.જેના માટે કલેકટરની મંજૂરી લેવી પડશે.:- મુખ્યમંત્રી સચિવ અશ્વિની કુમાર .
#rajkot #gujaratgovernment #lockdown #ourrajkot #stayhomestaysafe #gujarat #rajkotiansSource : our_rajkot