રાજકોટ ..ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ચિલઝડપ ના ગુન્હા આચરતી આંતરરાજ્ય કુખ્યાત ભાતુ ગેંગના પા…

1465
રાજકોટ ..ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ચિલઝડપ ના ગુન્હા આચરતી આંતરરાજ્ય કુખ્યાત ભાતુ ગેંગના પા...


રાજકોટ ..ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ચિલઝડપ ના ગુન્હા આચરતી આંતરરાજ્ય કુખ્યાત ભાતુ ગેંગના પાંચ ઈસમો ને ઝડપી પાડ્યા, 23 ગુન્હાઓની આપી કબૂલાત.
#rajkot #rajkotcitypolice #ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot