રાજકોટ :- ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કોઠારીયા રોડ પર વોર્ડ નંબર 18 કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર નિ…

1281


રાજકોટ :- ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કોઠારીયા રોડ પર વોર્ડ નંબર 18 કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર નિલેશ મારુ તથા વોર્ડ નં 1ના ભાજપ પ્રમુખ હિતેશ મારુના પિતા સહિત ચારને જુગાર રમતા ઝડપી પાડયા.
.
#rajkot #crimebranch #rajkotcitypolice #ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot