બિગ બજાર પાસે કોમ્પ્લેક્સમાં આગ.આગમાં બે બાળકના મોત લીધો ભોગ..ફાયરબ્રિગેડ દ્વારા…

1180
બિગ બજાર પાસે કોમ્પ્લેક્સમાં આગ.આગમાં બે બાળકના મોત લીધો ભોગ..ફાયરબ્રિગેડ દ્વારા...


બિગ બજાર પાસે કોમ્પ્લેક્સમાં આગ.આગમાં બે બાળકના મોત લીધો ભોગ..ફાયરબ્રિગેડ દ્વારા આગને કાબુ કરી.બીજા બાળકનું સારવાર હેઠળ મોત નીપજ્યું.
#rajkot #fire #firefighter
#ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot