પ્રજાસત્તાક દિવસની ઊજવણીના ભાગરૂપે રાજકોટ પોલીસ દ્વારા 23 જાન્યુઆરીએ વિરાણી હાઈસ…

954
પ્રજાસત્તાક દિવસની ઊજવણીના ભાગરૂપે રાજકોટ પોલીસ દ્વારા 23 જાન્યુઆરીએ વિરાણી હાઈસ…


પ્રજાસત્તાક દિવસની ઊજવણીના ભાગરૂપે રાજકોટ પોલીસ દ્વારા 23 જાન્યુઆરીએ વિરાણી હાઈસ્કૂલ ગ્રાઉન્ડ બૉલીવુડ સિંગર “નેહા કકકર” નો લાઈવ શો..
.
#rajkot #republicday2020🇮🇳 #rajkotpolice #gujaratpolice #ourrajkot #nehakakkar #bollywoodsinger #rajkotians #gujaratgovernment #india #26thjanuary

Source : our_rajkot