દિલ્હી: તબલીગી જમાત સંમેલનનો મામલો સુરતનાં 73માંથી 43 લોકો મળી આવ્યા 43 લોકોને ત…

980
દિલ્હી: તબલીગી જમાત સંમેલનનો મામલો
સુરતનાં 73માંથી 43 લોકો મળી આવ્યા
43 લોકોને ત...


દિલ્હી: તબલીગી જમાત સંમેલનનો મામલો
સુરતનાં 73માંથી 43 લોકો મળી આવ્યા
43 લોકોને તાત્કાલિક કરાયા સેન્ટ્રલ કોરોન્ટાઇન
10 લોકોની શોધખોળ હજુ યથાવત
11 લોકોનાં નામ છે ડુપ્લિકેટ
12 લોકો શહેર બહાર હોવાનો ખુલાસો
મ્યુનિ.કોર્પોરેશને આખી રાત કરી કામગીરી
#rajkot#gujarat#ourrajkot#surat#delhiSource : our_rajkot