થર્ટી ફર્સ્ટની રાત્રે શહેરની હોટેલ, ક્લબ કે ફાર્મહાઉસમાં પાર્ટી કરવા ઉપર પ્રતિબં…

1683


થર્ટી ફર્સ્ટની રાત્રે શહેરની હોટેલ, ક્લબ કે ફાર્મહાઉસમાં પાર્ટી કરવા ઉપર પ્રતિબંધ, રેસ્ટોરાં પણ રાત્રે 9 વાગ્યે બંધ.
#rajkot#gujarat#ourrajkotSource : our_rajkot