કોરોના કહેર વચ્ચે રાજ્યના 3 શહેરમાંથી કર્ફ્યૂ હટાવાયો આજરોજ સવારે 6 વાગ્યાથી અમ…

936
કોરોના કહેર વચ્ચે રાજ્યના 3 શહેરમાંથી કર્ફ્યૂ હટાવાયો

આજરોજ સવારે 6 વાગ્યાથી અમ...


કોરોના કહેર વચ્ચે રાજ્યના 3 શહેરમાંથી કર્ફ્યૂ હટાવાયો

આજરોજ સવારે 6 વાગ્યાથી અમદાવાદ, રાજકોટ અને સુરતમાંથી કર્ફ્યું હટાવાયો છે, જો કે આ ત્રણેય શહેરના કર્ફ્યુમુક્ત વિસ્તારોમાં લોકડાઉનનો અમલ યથાવત્ રહેશે. .
Pic- @mayursinh_Parmar
#rajkot#gujarat#ourrajkot#indiaSource : our_rajkot