કહેવાય છે જેમને ઉડવું જ છે એમને ગગન મળી રહે છે. કહાની છે રંગીલા રાજકોટ ના એક રે…

1164


કહેવાય છે જેમને ઉડવું જ છે એમને ગગન મળી રહે છે.

કહાની છે રંગીલા રાજકોટ ના એક રેગ્યુલર સાયકલીસ્ટ મનીષ ભાઈ રાણપરા ની.. Enthusiastic ગ્રુપ ના જીતેન્દ્ર ભાઈ તેરૈયા એ ગત વર્ષે એક વર્ષ માં 10000 કિમિ સાયકલિંગ કર્યું એમના માંથી પ્રેરણા લઇ ને મનીષ ભાઈએ પણ મન માં 10000 કિમિ સાયકલિંગ કરવા ની ગાંઠ બાંધી અને…

More
Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot